DUURZAME PRODUCTEN

Uitsluiting van bepaalde bedrijven: de FFG-fondsen beleggen niet in ondernemingen waarvan de activiteiten te maken hebben met tabak, steenkoolwinning, niet-conventionele wapens of milieuschandalen, schending van mensenrechten of andere corruptieschandalen. De lijst van uitgesloten bedrijven vindt u hier. De fondsen van Funds For Good zijn overigens actief op alle zogenaamde ESG-vlakken (Environmental, Social & Governance):

ENVIRONMENTAL

ENVIRONMENTAL

De ecologische voetafdruk van de bedrijven waarin we beleggen is minstens 20% lager dan het marktgemiddelde

Social

Social

De maatschappelijke impact van de bedrijven waarin we beleggen is hoger dan het marktgemiddelde

GOVERNANCE

GOVERNANCE

Tijdens de algemene vergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen, geldt een algemeen stemrecht

De FFG-fondsen

De fondsen van Funds For Good, die zijn gegroepeerd binnen de sicav FFG, zijn beschikbaar via uw financiële instelling (bankier, verzekeringsagent, financieel adviseur). Ieder product wordt beheerd door een afzonderlijk beheerder die werd geselecteerd omwille van de kwaliteit van zijn beheer in een specifieke categorie. Iedere beheerder heeft aanvaard om het duurzaamheidsbeleid van Funds For Good te integreren in het mandaat dat hem werd toegekend. Naast de financiële opbrengst heeft uw belegging in de producten van Funds For Good ook een heel concrete maatschappelijke impact, die u kunt volgen in rubriek « impact ».