DUURZAME PRODUCTEN

Uitsluiting van bepaalde bedrijven: de FFG-fondsen beleggen niet in ondernemingen waarvan de activiteiten te maken hebben met tabak, steenkoolwinning, niet-conventionele wapens of milieuschandalen, schending van mensenrechten of andere corruptieschandalen. De lijst van uitgesloten bedrijven vindt u hier. De fondsen van Funds For Good zijn overigens actief op alle zogenaamde ESG-vlakken (Environmental, Social & Governance):

ENVIRONMENTAL

ENVIRONMENTAL

De ecologische voetafdruk van de bedrijven waarin we beleggen is minstens 20% lager dan het marktgemiddelde

Social

Social

De maatschappelijke impact van de bedrijven waarin we beleggen is hoger dan het marktgemiddelde

GOVERNANCE

GOVERNANCE

Tijdens de algemene vergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen, geldt een algemeen stemrecht

De FFG-fondsen

De fondsen van Funds For Good, die zijn gegroepeerd binnen de sicav FFG, zijn beschikbaar via uw financiële instelling (bankier, verzekeringsagent, financieel adviseur). Ieder product wordt beheerd door een afzonderlijk beheerder die werd geselecteerd omwille van de kwaliteit van zijn beheer in een specifieke categorie. Iedere beheerder heeft aanvaard om het duurzaamheidsbeleid van Funds For Good te integreren in het mandaat dat hem werd toegekend. Naast de financiële opbrengst heeft uw belegging in de producten van Funds For Good ook een heel concrete maatschappelijke impact, die u kunt volgen in rubriek « impact ».

MEER INFORMATIE & DOCUMENTEN OVER ONZE FONDSEN

FFG Architect Strategy

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Groei van het kapitaal op termijn aan de hand van een gediversifieerd portefeuille die het risico van kapitaalverlies oogt te limiteren en tegelijkertijd een volatiliteit wil bieden beneden die van de aandelenmarkten.

Strategie

Het Compartiment investeert voornamelijk in beleggingsfondsen die in verschillende activa klassen beleggen zoals aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en andere roerende activa. Investering en gebeuren zonder geografische, sectorale of valuta beperkingen. Om de portefeuille te beschermen, en anderzijds ter optimalisatie van het beheer, kan het Compartiment gebruikmaken van vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten.

Beheerder

BLI-Banque de Luxembourg Investments is een activa beheerder en is 100% eigendom van Banque de Luxembourg, hetzelf eigendom van CM-CIC groep. Opgericht in 2005, BLI-Banque de Luxembourg Investments beheerd over 11 milljard euro.

Technische Details

Part ISIN MGT. Fee KIID Factsheet
Retail CAP LU0945616984 1,45% Download Download
Retail DIS LU1697916788 1,45% Download
Instit CAP LU0945617289 0,90% Download
FFG Global Flexible Sustainable

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het genereren van een rendement op middellange termijn dat hoger is dan dat van een investering in obligaties in euro met een lager risico dan dat van een investering in aandelen. Het doel is om een betere bescherming van het kapitaal te bieden in dalende markten.

Strategie

Het compartiment belegt in aandelen, obligaties, inclusief aan inflatie gekoppelde obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten. Om de portefeuille te beschermen, en anderzijds ter optimalisatie van het beheer, kan het Compartiment gebruikmaken van vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten. Investeringen worden gedaan zonder geografische, sectorale of monetaire beperking. De portefeuille wordt beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark.

Beheerder

BLI-Banque de Luxembourg Investments is een activa beheerder en is 100% eigendom van Banque de Luxembourg, hetzelf eigendom van CM-CIC groep. Opgericht in 2005, BLI-Banque de Luxembourg Investments beheerd over 11 milljard euro.

Technische Details

Part ISIN MGT. Fee KIID Factsheet
Retail CAP LU1697917083 1,25% Download Download
Retail DIS LU1697916861 1,25% Download Download
Clean CAP LU1697917240 0,95% Download Download
Clean DIS LU1697917323 0,95% Download Download
Instit CAP LU1697917166 0,65% Download Download
FFG European Equities Sustainable

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het genereren van een rendement op middellange termijn dat hoger is dan dat van een investering in obligaties in euro met een lager risico dan dat van een investering in aandelen. Het doel is om een betere bescherming van het kapitaal te bieden in dalende markten.

Strategie

FFG European Equities Sustainable volgt hetzelfde implementatieproces als zijn inspiratiefonds, het fonds Acadian European Equity. Toch is de portefeuille zo samengesteld dat de criteria opgelegd door Funds For Good wat betreft de vermindering van de koolstofvoetafdruk en de verhoging van de maatschappelijke kwaliteit van ondernemingen gerespecteerd worden.

Beheerder

Acadian Asset Management werd in 1986 opgericht. Het is een beheerder van activa voor kwantitatieve belegging op de aandelenmarkt wereldwijd. Deze beheerder, gevestigd in Boston, heeft kantoren in Londen, Singapore, Tokio en Sydney. Ze beheren meer dan 100 miljard USD.

Technische Details

Part ISIN MGT. Fee KIID Factsheet
Retail CAP LU1783237842 1,50% Download Download
Retail DIS LU1783237925 1,50% Download Download
Clean CAP LU1783237412 1,10% Download Download
Clean DIS LU1783237503 1,10% Download Download
Instit CAP LU1783237768 0,75% Download Download
Quest Cleantech fund

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling is langetermijngroei van de activa. De portefeuille wordt actief beheerd, en belegd hoofdzakkelijk in cleantechbedrijven die genoteerd zijn in ontwikkelde marketen. Onder cleantech verstaan we innovatieve producten en diensten die bijdragen tot een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de aarde zoals energie, water, lucht en grondstofen.

Strategie

Het portefeuille richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, water, afvallen milieubefeer en nieuwe materialmen. Daarnaast kan het portefeuille beleggen in aandelen van clantechberijven die die genoteerd zijn in groielanden.

Beheerder

Capricorn Venture Partners is een onafhankelijk beheerder van aandelenfondsen en risicokapitaal die investeert in ondernemingen die technologie als concurrentievoordeel hebben. Het is gevestigd in Leuven, België en wordt erkend door de FSMA.

Technische Details

Part ISIN MGT. Fee KIID Factsheet
Retail CAP LU1171478784 1,25% Download Download
Instit CAP LU1171478941 0,75% Download Download