Toute l’équipe de FUNDS FOR GOOD vous souhaite ses meilleurs voeux et une belle année 2022 ! Nous tenions à vous remercier pour votre implication et votre confiance en tant qu’investisseur, partenaire ou bénévole. Vous avez reçu une boîte contenant des produits d’entrepreneurs de talent et vous êtes curieux de découvrir leur histoire et leur savoir-faire ? Alors cliquez sur un des produits pour en savoir plus !

Het FUNDS FOR GOOD-team wenst u het allerbeste voor 2022! Wij danken u voor uw betrokkenheid en vertrouwen als investeerder, partner of vrijwilliger. U hebt een doos ontvangen met producten van getalenteerde ondernemers en u bent nieuwsgierig naar hun verhaal en hun knowhow? Klik dan op een van de producten om meer te weten te komen!

176957337_315504540172104_491241170197617667_n
Bière - Janine
chocolat
Pralines
bougie
Bougie
savon
Savon
biere
Bière - Illegaal
the
Tablette chocolat
miguel

Miguel – Arawi

Une délicieuse infusion, un mélange d’éclats et d’écorces de cacao. Arawi est une marque déjà bien connue en Equateur et elle s’y décline en plusieurs produits (poudre de cacao, nibs, infusions,…), sans sucre ni colorant. En 2017, Miguel décide de revenir dans le pays natale de sa maman, la Belgique, et d’y faire découvrir la saveur et la qualité de la fève de cacao équatorienne. Déjà plusieurs chocolatiers sont tombés sous le charme de ses produits. Miguel a pu importer son premier stock grâce à l’aide de Funds For Good Impact et Finance Brussels.

Een heerlijke infusie, een mengsel van cacaonibs en cacaodoppen. Arawi is een merk dat al goed bekend is in Ecuador. Het bestaat uit verschillende producten (cacaopoeder, nibs, infusies, enz.) zonder suiker of kleurstoffen. In 2017 besliste Miguel om terug te keren naar het geboorteland van zijn moeder, België, en om het land kennis te laten maken met de kwaliteit van smaak van de Ecuadoraanse cacaoboon Er zijn al verschillende chocolatiers die gevallen zijn voor de charme van zijn producten. Miguel kon zijn eerste voorraad importeren met de hulp van Funds For Good Impact en Finance Brussels.

Axel & Gaël – Illegaal

La brasserie IllegaaL est une association sans but lucratif basée à Bruxelles dont l’objectif est de réunir des artistes et des brasseurs autour d’un projet commun : Fabriquer les meilleures bières afin de financer et soutenir des projets artistiques. Partis d’une micro-brasserie depuis leur cave, ils s’installent aujourd’hui à Forest pour vous proposer leur bière artisanale, 100% belge, qui permettra de faire vivre le secteur culturel ! On peut déjà observer la démarche avec les étiquettes, des séries limitées produites par des artistes locaux.

De IllegaaL brouwerij is een vzw gevestigd in Brussel die als doel heeft kunstenaars en brouwers samen te brengen rond een gemeenschappelijk project: de beste bieren maken om zo artistieke projecten te financieren / produceren / ondersteunen / verspreiden. Begonnen met een microbrouwerij vanuit hun kelder, vestigen ze zich nu in Vorst om u hun 100% Belgisch ambachtelijk bier aan te bieden. De aanpak is al te zien bij de labels, beperkte series die door plaatselijke kunstenaars worden gemaakt.

capture-decran-2021-08-03-a-09.42.43
sammy

Sammy – La Fabrique à Chocolat

En promenade du côté d’Ixelles ? Ne passez pas à côté d’une visite de la Fabrique à Chocolat ! Sammy, artisan chocolatier, vous fera découvrir son atelier aux odeurs onctueuse de votre enfance et vous fera déguster quelques-unes de ses dernières créations.

Aan het wandelen in Elsene? Een bezoek aan de Fabrique à Chocolat mag u niet missen! Sammy, een chocolademaker, laat u zijn atelier zien met de romige geuren van uw kindertijd en laat u proeven van enkele van zijn nieuwste creaties.

Bertrand – Janine

Janine, la boulangerie qui brasse et la brasserie qui boulange ! Janine est une boulangerie et une brasserie qui vise à réintroduire dans son cycle de production les résidus de chaque activité : des pains à partir de drèches et de levure de bière et des bières à partir de pains invendus, le tout dans une démarche artisanale et locale. Janine est donc à la fois au four et au moulin : elle casse la croûte le jour et se coule des mousses la nuit, toujours dans un esprit rassembleur.

Janine, de bakkerij die brouwt en de brouwerij die bakt! Janine is een bakkerij en een brouwerij die de residuen van elke activiteit opnieuw in het productieproces wilt introduceren: brood van bostel en biergist en bier van onverkochte broden, dit alles op een ambachtelijke en lokale manier. Janine staat dus tegelijk aan de oven en aan de molen: overdag breekt zij de korst en ‘s avonds brouwt zij zich een pintje, altijd in een verenigende geest.

176957337_315504540172104_491241170197617667_n
luciano

Luciano – BeeHappy

BeeHappy est une entreprise familiale avec plus de 20 ans d’expérience et soucieuse de l’environnement. C’est pourquoi, ils s’engagent à élever des abeilles dans leur habitat naturel de manière locale et durable. Apiculteurs depuis 1995 au Chili avec seulement quelques colonies d’abeilles, leur aventure s’est rapidement transformée en une super entreprise soucieuse qui sait que des abeilles heureuses et en bonne santé produisent un miel de qualité. BeeHappy propose toute un gamme de produits à base de miel d’abeille.

BeeHappy is een familiebedrijf met meer dan 20 jaar ervaring en aandacht voor het milieu. Daarom zetten zij zich in om bijen in hun natuurlijke habitat te houden op een lokale en duurzame manier. Sinds 1995 imkers in Chili met slechts een paar bijenkolonies, is hun avontuur snel veranderd in een zorgzaam superbedrijf dat weet dat gelukkige, gezonde bijen kwaliteitshoning produceren. BeeHappy biedt een volledig assortiment bijenhoningproducten.