Welk type investeerder bent u?

U maakt verbinding met deze website als particulier (of niet-professioneel). U zal toegang krijgen tot het deel van deze website dat exclusief bestemd is voor personen die in België, Luxemburg of Frankrijk wonen, of vanuit één van deze landen deze website betreden. Als u inwoner bent van een land dat een eigen Funds For Good website heeft, gelieve deze pagina te verlaten en u aan te melden op de Funds For Good website van uw land. US PERSONS De informatie op deze website is niet bestemd voor onderdanen of burgers van de Verenigde Staten van Amerika of voor «U.S. Persons», zoals deze term gedefinieerd is door de «Regulation S» van de Securities and Exchange Commission in het kader van de U.S. Securities Act van 1933, gericht op alle fysieke personen woonachtig in de Verenigde Staten van Amerika en elke entiteit of organisatie georganiseerd of opgericht onder de Amerikaanse regelgeving. Indien u een « U.S. Person » bent, bent u niet bevoegd om toegang te verkrijgen tot deze website. Deze website heeft uitsluitend tot doel om informatie te verstrekken over Funds For Good en de producten van haar partners met toelating tot commerialisatie in België (Frankrijk of Luxemburg). De informatie op deze website bevat geen aanbod tot aankoop of verkoop van financiële producten, noch beleggingsadvies vanwege Funds For Good. Funds For Good informeert u dat de productinformatie op deze website slechts indicatief is en een algemene presentatie van onze producten en diensten geeft. Deze informatie is niet exhaustief, kan evolueren doorheen de tijd en kan door Funds For Good en haar partners op elk moment aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. Uw toegang tot deze website is onderworpen aan de naleving van de van kracht zijnde Belgische/ Franse/ Luxemburgse regelgeving en aan de « Juridische informatie / algemene voorwaarden voor toegang tot de website ».

Door te kiezen om toegang te verkrijgen tot onze website, erkent u deze voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard. Wij raden u aan, in uw eigen belgant, om hen aandachtig te lezen.