Titres

FUNDS FOR GOOD is een nieuw type onderneming op basis van een model van redelijk kapitalisme: FUNDS FOR GOOD IMPACT, actief in de financiering en begeleiding van sociale ondernemers of minderbedeelde ondernemers, wordt gefinancierd door FUNDS FOR GOOD INVEST, de oprichter van duurzame beleggingsfondsen, die alle winst die het genereert via deze activiteit terugbetaalt. Dat is de keuze van de oprichters van FUNDS FOR GOOD Zij vinden dat winst een middel is om een project te realiseren dat veel verder gaat dan het verrijken van de aandeelhouders van de onderneming. Het hele team van FUNDS FOR GOOD geeft betekenis aan zijn vak en aan de beleggingen van zijn cliënten… door een maatschappelijke en lokale impact te creëren.

ONDERNEMINGEN ALS VECTOREN VOOR VERANDERING

Binnen onze twee activiteiten zijn wij ervan overtuigd dat ondernemingen de broodnodige vectoren voor verandering moeten zijn. Enerzijds de grote ondernemingen via hun governance en hun beleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar anderzijds ook en vooral de kleine ondernemingen die disruptieve modellen voorstellen om mee in te spelen op onze maatschappelijke en ecologische uitdagingen.

ffg_modele_2
ffg_invest_slogannl

FUNDS FOR GOOD INVEST

FUNDS FOR GOOD INVEST heeft een gediversifieerd gamma gecreëerd van maatschappelijk verantwoorde, kwaliteitsvolle fondsen die beschikbaar zijn via de klassieke distributienetwerken (banken, verzekeringsmaatschappijen). Om beleggers het best mogelijke rendement en een onberispelijke beheerkwaliteit te bieden, is FUNDS FOR GOOD INVEST partnerschappen aangegaan met enkele van de bekendste beheervennootschappen van de markt, die wilden bijdragen aan de ontwikkeling van hun maatschappelijke activiteit. Deze vennootschappen concretiseren hun engagement door, met inachtneming van ons Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, de fondsen van FUNDS FOR GOOD, te beheren, dat het Belgische “Towards Sustainability”-label heeft gekregen. Allemaal zonder extra kosten noch rendementsverlies voor de belegger.

De rentabiliteit en de kosten van de producten van FUNDS FOR GOOD zijn vergelijkbaar met die van de beste fondsen op de markt.

FUNDS FOR GOOD IMPACT

FUNDS FOR GOOD IMPACT helpt bedenkers van ondernemingsprojecten boordevol energie en goede ideeën, die over onvoldoende financiële middelen beschikken. FUNDS FOR GOOD IMPACT helpt in de eerste plaats ondernemers met onzekere werkomstandigheden of bedenkers van een project met een maatschappelijke of ecologische impact.

Het fonds kent hen leningen toe van het eigen vermogen, « leningen op eer » genoemd. Deze leningen zijn interestvrije, ondergeschikte en tijdelijk aflossingsvrije leningen zodat de ondernemer voldoende tijd krijgt om zijn activiteiten te ontwikkelen. Met deze leningen op eer krijgen ondernemers toegang tot bijkomende financieringen (microkrediet, klassiek krediet, equity …). Hiervoor werkt FUNDS FOR GOOD IMPACT samen met tal van partners die actief zijn in microfinanciering, crowdfunding of de financiering van sociaal ondernemerschap. FUNDS FOR GOOD IMPACT biedt ook gratis begeleiding aan door vrijwillige coaches en deskundigen.

Sociaal ondernemerschap wil de maatschappelijke of ecologische waarde van een economische activiteit maximaal vergroten. Het is de bedoeling om in te spelen op een maatschappelijke problematiek of een waarde van algemeen belang te creëren door een onderneming op te richten.

ffg_impact_slogannl

Lang geleden, zo gaat de legende, woedde er een zware brand in het bos. Alle dieren waren doodsbang en keken machteloos toe. Alleen de kleine kolibrie ondernam actie: het diertje vloog heen en weer tussen de rivier en de brand, telkens met een paar druppeltjes water in zijn bek. Na een tijdje zei het gordeldier, dat zich ergerde aan deze belachelijke actie: “Kolibrie, ben je gek? Met die paar druppels kan je het vuur nooit doven!”
Waarop de kolibrie antwoordde: “Misschien niet, maar ik doe mijn deel. En als we dat allemaal zouden doen, zouden we de brand kunnen blussen.”

De ambitie van FUNDS FOR GOOD is om een nieuw type ondernemingsmodel voor te stellen. We tonen aan dat het mogelijk is om een duurzame en professionele economische activiteit te ontwikkelen en hierbij de helft van de eigen winst aan te wenden om een groot maatschappelijk probleem op te lossen.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de paradigmaverschuiving ook uit de privésector moet komen, doen wij, als onderneming, ons deel.