headnl

De wereld heeft nood aan een vernieuwende economisch visie, die steunt op drie elementen. Het eerste element is de creatie van sociale ondernemingen: dit is een nieuwe bedrijfsvorm die maatschappelijke problemen aanpakt en steunt op menselijk altruïsme. Ten tweede mogen we mensen niet meer beschouwen als werkzoekenden, maar als potentiële ondernemers. Tenslotte moeten we het financieel systeem herdefiniëren, zodat degene die onderaan de economische ladder staan er op efficiënte wijze gebruik van kunnen maken.

Dr. Muhammad Yunus
GRONDLEGGER VAN HET MICROKREDIET & WINNAAR VAN DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE IN 2006

Impression

FILOSOFIE & SOCIALE IMPACT

Het doel van het fonds is om te investeren in bedrijven die een oplossing bieden voor de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.

Microfinanciering zorgt voor de integratie van de meest kwetsbare personen in het arbeidscircuit die geen toegang hebben tot conventionele bankfinanciering. Microkrediet verkleint de sociale ongelijkheid aangezien zij op deze manier kunnen bijdragen en genieten van de gecreëerde welvaart. Maatschappelijk ondernemen gaat uit van rendabele businessmodellen, waarbij de voornaamste doelstelling is om maatschappelijke problemen op te lossen.

BELEGGINGSBELEID

De doelstelling van het fonds is om Europese ondernemingen actief in microfinanciering en maatschappelijk ondernemen te versterken.

Deze spelers beschikken over onvoldoende financiering, zowel op het vlak van eigen vermogen als leningen. Het fonds ImpaktEU zal beleggen in individuele lijnen (aandelen, kredieten, converteerbare leningen) in microfinancieringsinstellingen, ethische banken of financiële tussenpersonen die mikken op sociale ondernemingen. Het fonds kan eveneens beleggen in kleinschalige (maximaal 20 miljoen EUR) private-equity fondsen die impact creëren.

duurzame ontwikkelingsdoelen

odd_1
odd_4
odd_5
odd_8
odd_9
odd_10

Ervaren teams

Inpulse is een door de FSMA erkende vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in impactinvesteringen en microfinanciering. Dankzij de expertise in de financiering van coöperatieven heeft Inpulse een grondige kennis opgebouwd in het beheer van alternatieve beleggingsfondsen, die lange termijn financiering bieden aan verantwoorde financiële tussenpersonen. Dankzij haar nauwe banden met de belangrijkste netwerken voor microfinanciering en sociale economie en talrijke partnerships kent zij de behoeften van deze spelers zeer goed. Het investeringsteam is gebaseerd in drie landen (België, Polen en Frankrijk), en beheert momenteel drie actieve impactfondsen ter grootte van 56 miljoen euro. Inpulse hanteert haar eigen succesvolle strategie om interessante partners te identificeren, te beoordelen en op te volgen, wat in het verleden steevast heeft geleid tot hoge terugbetalingsniveaus.

logo

De jaarlijkse opbrengst van het tevens door Inpulse beheerde fonds CoopEst (debt fund) bedraagt 2,8% over de afgelopen 10 jaar. Inpulse wil een positieve bijdrage leveren aan micro-ondernemingen en ondernemingen met een maatschappelijk doel, maar tegelijk een aantrekkelijk rendement bieden aan haar investeerders.

Funds For Good is ontstaan uit de ontmoeting van 3 geëngageerde ondernemers die beslisten om hun passie voor beleggingen te combineren met menselijke waarden. Funds For Good Invest doneert 50% van zijn winst (met een minimum van 10% van de omzet) aan Funds For Good Impact vzw. Deze VZW biedt renteloze leningen en gratis begeleiding aan kwetsbare ondernemers in België. Funds For Good haalt zijn inkomsten uit het ontwerpen en verdelen van verantwoorde en kwalitatieve beleggingsfondsen. Deze fondsen bieden de investeerder bovendien een positieve sociale impact aangezien ze ondernemers ondersteunen. De belegger behaalt aldus een dubbel rendement.

ffg_investimact_vertical

Funds For Good heeft meer dan 10 jaar ervaring op de markt van ethische beleggingsfondsen, en heeft bovendien een grondige kennis verworven op het vlak van microfinanciering en sociaal ondernemerschap. Zo is Funds For Good aanwezig in de raad van bestuur van microfinancieringsinstellingen en sociale ondernemersfondsen.

Heb je meer informatie nodig?
Neem per e-mail contact met ons op via info@impakteufund.eu