ONZE PARTNERS

UITZONDERLIJKE PARTNERS

De vzw FUNDS FOR GOOD IMPACT werkt sinds 2013 nauw samen met instellingen voor microfinanciering, coöperatieve banken, overheidsorganisaties en crowdfundingorganisaties om personen in moeilijkheden of met een sociaal project te financieren en begeleiden en hen de kans te geven te starten met hun activiteiten.

Wij hebben de kans om, al jaren, te worden begeleid door mensen die onze waarden en een gemeenschappelijk doel delen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij onze sociale actie uitbreiden over heel België en zelfs naar andere landen zoals Frankrijk, Luxemburg en Spanje.

ms
brusoc
logo_credal_green
adie
lita
change
microlux
treball
solifin
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ms_3

microStart is een organisatie die actief is in microkredieten in België. microStart bestaat uit een coöperatie met een maatschappelijk doel en een vzw en financiert, door middel van kleine leningen, mensen die een bedrijfje willen oprichten of hun bestaand bedrijf verder willen ontwikkelen. microStart werd opgericht in 2010 door Adie, pionier in Europa, BNP Paribas Fortis en het Europees Investeringsfonds, en is een van de meest dynamische en innovatieve organisaties in Europa op het gebied van professionele microkredieten. microStart is al sinds 2014 voorzitter van het European Microfinance Network dat meer dan 80 Europese organisaties telt die actief zijn in dit domein. microStart promoot een visie waarbij elke man of vrouw, ongeacht hun inkomsten, hun opleidingsniveau of hun afkomst, beschikt over een onvreemdbaar recht op economisch initiatief dat toelaat hun lot in eigen handen te nemen. Zijn waarden zijn vertrouwen, solidariteit, respect, professionaliteit en innovatie.

17102019-20191017_200332
brusoc_2

De missie van BRUSOC is om de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen in het Brussels Gewest te ondersteunen en te focussen op de initiatieven voor sociale economie van integratie van het Gewest. Brusoc is onderdeel van de groep finance&invest.brussels, een Brussels overheidsbedrijf dat de financieringsketen van ondernemingen die mee waarde creëren in het Brussels Gewest faciliteert en aanvult. finance&invest.brussels richt zich op twee specifieke doelgroepen: enerzijds de start-ups, de scale-ups en de kmo’s, en anderzijds de micro-ondernemingen, sociale ondernemingen en coöperaties. De beleggingsstrategie van finance&invest.brussels is gebaseerd op een duurzaam en constructief partnerschap met de onderneming, met begeleiding in alle fasen van de ontwikkeling ervan. Het streeft echter naar rendement door te waken over de rentabiliteit van zijn beleggingen.

08092020-whatsapp-image-2020-09-04-at-17.22.57
logo_credal_green

Credal verstrekt microkredieten aan zelfstandigen in Wallonië en Brussel. Dit zijn leningen bedoeld om kleine ondernemingen of grotere ondernemingsprojecten met een sociale, maatschappelijke of ecologische meerwaarde op te starten of verder te ontwikkelen. Het microkrediet kadert in de missie van Credal, met de idee om via een ethische en solidaire financiering een duurzamere onderneming te creëren en de bedenkers van toekomstige projecten te helpen een job te creëren, behouden of verder te ontwikkelen. Het microkrediet geeft mensen die geen (of onvoldoende) toegang hebben tot een bankkrediet, de middelen om hun project op te starten of verder te ontwikkelen. Credal biedt ook begeleiding aan voor, tijdens maar ook na de lancering van de activiteiten van de ondernemer.

24092020-20200924_1051030
lita_2

LITA.co is een Europese groep die is opgericht in 2014 en fondsen werft voor ondernemingen met een sociale of ecologische impact. LITA.co ontwikkelde een speciale procedure om ondernemingen te selecteren op basis van ecologische, sociale en governance criteria, en van hun deelname aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Een comité van deskundigen selecteert die ondernemingen die in aanmerking komen voor fondsenwerving. Deze worden vervolgens begeleid op het platform.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
change_2

Change is een beleggingsfonds met een sociale impact beheerd door Crédal. Hun visie: de huidige economische wereld transformeren om hem duurzamer en eerlijker te maken. De wil om van België een platform te maken voor sociale innovatie dankzij de opkomst van nieuwe ondernemingen die bijdragen aan de positieve transformatie van onze maatschappij. Hiervoor belegt Change in sociale ondernemingen die nog in de opstart- of groeifase zitten. Change is een “impact first” beleggingsfonds. De “impact first”-benadering focust in de eerste plaats op de potentiële sociale impact van de ondersteunde projecten.

adie_2

Adie is een erkende vereniging van openbaar nut die mensen die uitgesloten zijn van het klassieke banksysteem helpt bij het oprichten van hun eigen onderneming, en dus ook hun eigen job, met microkredieten. Sinds de oprichting zijn de missies van Adie het financieren van ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet via microkredieten en het begeleiden van deze ondernemers voor, tijdens en na de oprichting van hun onderneming dankzij 1300 vrijwilligers die zich elke dag aan hun zijde inzetten. Deze begeleiding heeft de vorm van zowel collectieve opleidingen als persoonlijke follow-up in de meest uiteenlopende domeinen zoals management, administratie, commerciële ontwikkeling, juridisch advies of fiscaliteit.

microlux_2

Microlux, de eerste instelling voor microfinanciering in Luxemburg werd opgericht als naamloze vennootschap op 31 maart 2016 door ADA, BGL BNP Paribas, ADIE en het EIF. Microlux vertrekt van de vaststelling dat financiële uitsluiting ook in Luxemburg realiteit is en heeft als missies het begeleiden en toekennen van microkredieten aan mensen die een economische activiteit willen creëren of ontwikkelen en die geen toegang hebben tot traditionele bankkredieten. Het is de bedoeling hun professionele ontplooiing en hun leefomstandigheden te verbeteren.

1144-logo_treball_solidari_png-1

Treball Solidari werd opgericht in 2000 in Palma de Mallorca door jonge economen en journalisten ter ondersteuning van de menselijke ontwikkeling. Sinds de oprichting heeft het bedrijf meegewerkt aan 85 ontwikkelingsprojecten in de armste landen van Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Sinds 2011 lanceerde Treball Solidari, aangezet door de noodzaak om te reageren op de zware economische crisis in de Spaanse maatschappij, zijn programma voor microkredieten in Mallorca voor een zelfstandigenstatuut voor vrouwen in een kwetsbare situatie. Sindsdien zijn er nog andere acties toegevoegd: enkele ter promotie van vrouwelijk ondernemerschap en andere ter bevordering van de sociale integratie van de meest benadeelde groepen.

solifin_2

Solifin ondersteunt het impact-ondernemerschap door sociale en ecologische projecten te financieren en netwerken op te richten. Solifin is een onderneming opgericht in 2019 bestaande uit 7 stichtende leden: Citizenfund, Credal, Lita.co, Scale Up, SI2 fund, Triodos Bank en Village Finance. Solifin is ervan overtuigd dat geld een positieve impact kan hebben op de maatschappij, wanneer het ten dienste wordt gesteld van een reële economie die innoveert en inspeelt op de sociale en ecologische uitdagingen.