LEES EERST DE VOLGENDE JURIDISCHE MEDEDELING:

Toegangsvoorwaarden en waarschuwing
Funds For Good vestigt de aandacht op het feit dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om na te gaan of hij volgens de wetgeving die op hem van toepassing is gemachtigd is om deze website te raadplegen. De gebruiker erkent dat hij over de vereiste middelen en competenties beschikt om deze website te openen en gebruiken.

Professionele belegger:
U hebt ervoor gekozen om te verklaren dat u gemachtigd bent om de pagina’s voor professionele beleggers met betrekking tot de MFI-richtlijn (markten voor financiële markten) te openen. U hebt ook toegang tot webpages met bepaalde informatie die uitsluitend toegankelijk zijn voor beleggers met een professioneel profiel.

Privébelegger (niet-professioneel):
Rekening houdend met het beleggingsprofiel waarmee u zich hebt geïdentificeerd, informeren wij u hierbij dat u op deze website enkel die pagina’s mag bezoeken die bedoeld zijn voor beleggers die overeenkomen met uw profiel en die worden beschouwd als niet-professionele beleggers in het kader van MFI-richtlijn (markten voor financiële instrumenten).

Toegangsvoorwaarden
Voor u deze website opent, moet u nagaan of u volgens de wetgeving die op u van toepassing is, gemachtigd bent deze website, en met name de informatie over producten en diensten van Funds For Good, te raadplegen.
Funds For Good vestigt uw aandacht op het feit dat:
– De toegang tot bepaalde producten of diensten kan worden beperkt voor bepaalde personen of bepaalde landen, ofwel krachtens algemene of specifieke verbodsbepalingen, ofwel krachtens de regels voor commercialisatie.
– Geen informatie en/of documenten met betrekking tot de financiële instrumenten die op deze website worden verspreid, zullen worden doorgegeven aan personen die hierom verzoeken wanneer de wet die op hen van toepassing is door hun maatschappelijke zetel, hun plaats van inschrijving of elke andere reden dit verbiedt.
– Volgens het Luxemburgse Monetaire en Financiële Wetboek beschikt een professionele cliënt over de vereiste ervaring, kennis en competenties om zijn eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de eventuele risico’s te beoordelen.

Juridische informatie
De website www.fundsforgood.eu is in geen geval een website voor transacties. Het is een website die enkel tot doel heeft te informeren over de activiteiten van de vennootschap en de belangrijkste kenmerken van de aangeboden diensten. De op deze website gepubliceerde informatie heeft dus geen enkele (pre)-contractuele waarde en worden uitsluitend gecommuniceerd ter informatie. De informatie mag niet worden gelijkgesteld:
– Noch met een persoonlijke aanbeveling of een advies aangezien dit een persoonlijke beoordeling van uw beleggingsprofiel vereist;
– Noch met een algemene aanbeveling voor een belegging zoals een voorstel om te beleggen in een of meer fonds of dragers of als een financiële analyse tot de aan- of verkoop van een financieel instrument.
Verder is de informatie op deze website afkomstig van bronnen die Funds For Good beschouwt als betrouwbaar; Funds For Good kan echter niet garanderen dat deze informatie wordt bijgewerkt, juist en/of volledig is en behoudt zich het recht voor de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren met betrekking tot de toepasselijke wetgeving en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze informatie. Funds For Good aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onderbrekingen van of onderhoudswerken aan de website. De website kan links bevatten waarover Funds For Good geen controle heeft: daarom aanvaardt Funds For Good geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites, de inhoud ervan, advertenties, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via deze websites. Funds For Good informeert u dat het geen aansprakelijk aanvaardt voor beleggingsbeslissingen die al dan niet worden genomen louter op basis van de informatie in dit document omdat:
– Elke belegging voor- en nadelen inhoudt die moeten worden onderzocht op basis van uw persoonlijk profiel (gewenst rendement, risico dat kan worden gedragen …), en,
– Voor elke belegging/afstoting en om een belegging/afstoting van een product dat niet overeenkomt met uw profiel te vermijden,
– Moet u nagaan of u kennis hebt genomen van de prospectus of de informatiefiche van fondsen die beschikbaar zijn op de website of die bij Funds For Good kunnen worden aangevraagd;
– Het is raadzaam om contact op te nemen met uw gebruikelijke adviseur voor bijkomende informatie over de beoogde belegging/afstoting met betrekking tot uw beleggingsprofiel.

Risico’s en prestaties
Wij herinneren u er met betrekking tot de informatie over risico’s, prestaties en beheersdoelstellingen van fondsen aan dat:
– Uitgevoerde beleggingen kunnen fluctueren, zowel omhoog als omlaag en
– Prestaties in het verleden geen indicatie vormen voor toekomstige prestaties noch voor de realisatie van de doelstellingen van de verschillende fondsen.

Wij vestigen uw aandacht ook op het feit dat Funds For Good geen toestemming geeft om de informatie op zijn website zonder voorafgaande toestemming te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Welk type belegger bent u?